Medicinsk laser
Entré till Praktiken
Entré till Praktiken
Herräng
Herräng
Medicinsk laser & Stötvåg
Medicinsk laser & Stötvåg

SJUKGYMNAST LISELOTTE ÖSTERMAN

(Ortopedmedicinska kliniken)


Medicinsk laser


Medicinsk laserbehandling är en väl beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960 talet. Över 40 års forskning inom området laserljus visar att metoden framgångsrikt kan användas för att minska smärta och främja läkning. Laser som behandlingsmetod används inom flera olika områden.NÄR ANVÄNDS MEDICINSK LASERBEHANDLING?


På Ortopedmedicinska kliniken erbjuds laserbehandling mot ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knä artros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta och akuta muskel och senskador. Jag använder en laserapparat från producenten Irradia.


Positiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i flera studier. De flesta inflammatoriska tillstånd är lämpliga att laserbehandla p.g.a. laserns förmåga att reducera inflammationer.


Detta är en av få metoder som kan används vid akuta skador i muskler och senor för att påskynda läkning och minska inflammationer. Metoden kan även kombineras med andra behandlingsformer som bland annat stötvågsbehandling, akupunktur, massage samt träning.


Idag är evidensläget för medicinsk laserbehandling bra för många tillstånd. Mer information om forskning kring medicinsk laser behandling finns bland annat publicerat på PubMed. Vi rekommenderar då att söka på LLLT + indikation. För närvarande finns över 4500 publicerade laserstudier. Det finns även en rapport om LLLT vid nacksmärta från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).


VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR DU FÅR BEHANDLING?


Den våglängden som används vid medicinsk laser påverkar lokala immunförsvaret, cirkulationen i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärttillstånd. Detta är en metod som påverkar och stimulerar kroppens självläkningsförmåga.

Copyright 2012 © All Rights Reserved