Stötvåg
Entré till Praktiken
Entré till Praktiken
Herräng
Herräng
Medicinsk laser & Stötvåg
Medicinsk laser & Stötvåg

SJUKGYMNAST LISELOTTE ÖSTERMAN

(Ortopedmedicinska kliniken)


Stötvågsbehandling


Stötvågsbehandling är en kliniskt beprövad och vetenskapligt

utvärderad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.NÄR KAN DU BEHÖVA STÖTVÅG?


AXEL                    ARMBÅGE                   HÖFT                         KNÄ                           FOT / UNDERBEN

  - Impingement     - Tennisarmbåge         - Trokanterit                - Hopparknä               - Hälseneinflammation 

  - Kalkaxel            - Golfarmbåge             - Adduktortendinit       - Löparknä                 - Hälsporre

  - Rotatorcuff        - Tendinos                   - Tendinos                  - Ligamentskada         - Benhinneinflammation

  - Infraspinatus

  - Supraspinatus

  - Tendinos

Historik om stötvågsbehandling


Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med tekniken.
Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom så kallade muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor, sk tendinoser, som de senaste femton åren alltmer behandlats med stötvågsbehandling.

Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996.

Idag rekomenderas stötvågsbehandling inom ortopedmedicinen ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.

Copyright 2012 © All Rights Reserved